|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss-|- Program -|- Barn og unge -|- English-|
Jesus lever!
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -


Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

I kjølvannet av skjærtorsdagen

er nattverden det klareste bildet på fellesskapet
i kirken eller like gjerne det aller beste uttrykket
for den resiproke pronomen hverandre.
Hele tre ganger i kommende søndags
prekentekst snakker Jesus om hverandre.

Pastor Sandvand taler over denne teksten og
det er Jan Prang som er liturg.
Det er naturligvis på en slik dag nattverd og
videre er det søndagsskole.
Sten Næss sitter ved orgelet og i forbindelse med
at denne søndagen også er den såkalte Vårofferdagen
i Sarpsborg Frikirke lyder akkurat det budsjettet på Kr. 50.000,-

Altså: Søndag 22 april kl.11.00 i Korsgata 4.

LGS

Les eldre nyheter her.
Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Sarpsborg Menighet
E-post: post@sarpsborgfrikirke.no Adresse: Korsgata 4, 1723 Sarpsborg
Org.nr.:971 249 668, Telefon: 69153279 Kontonummer: 1090 25 13863
Webmaster:web@sarpsborgfrikirke.no Ansvarlig redaktør:red@sarpsborgfrikirke.nomandag 16 april
kl 18:50 Six Wings Gospel


tirsdag 17 april
kl 17:30 Speidermøte Tropp


onsdag 18 april
kl 17:30 Familiekoret Full Hals


torsdag 19 april
kl 17:15 Språk-kafé


søndag 22 april
Kl 10:30 Bønn
kl 11:00 Gudstjeneste
Pastor Leif Gunnar Sandvand.
Vårofferdag
Søndagsskole.
Nattverd


Aktuelt