|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss-|- Program -|- Barn og unge -|- English-|
Jesus lever!
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
U
Six Wings Gospel
Let's dance
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -


Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

ELISE OG KARL VIKTOR

er våre kjære to konfirmanter i konfirmasjonsgudstjenesten søndag 30 april kl.11.00 i Sarpsborg Frikirke. Det er ungdomspastor Bjørnar Thorbjørnsen som er konfirmasjonspresten. Six Wings Gospel synger, Mats-Andre Solli sitter ved orgelet og pastor Sandvand er liturg gjennom gudstjenesten. I takknemlighet til våre to konfirmanter ser vi frem til en fullpakket kirke.

OBS: Søndag 23 april var menighetens vårofferdag. Menighetens kontonummer er 1090.25.13863 Vipps: 79075

Du er hjertelig velkommen til Korsgata 4.

LGS


Les eldre inlegg her.
Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Sarpsborg Menighet
E-post: safri@online.no Adresse: Korsgata 4, 1723 Sarpsborg
Org.nr.:971 249 668, Telefon: 69153279 Kontonummer: 1090 25 13863
Webmaster:web@sarpsborgfrikirke.no Ansvarlig redaktør:red@sarpsborgfrikirke.nomandag 24 april
kl 14-16 Frikafé
kl 17:30 Juniorgospel
kl 18:50 Six Wings Gospel


tirsdag 25 april
kl 17:30 Speidermøte FLokk og tropp


torsdag 27 april
kl 17:00 Let's dance


søndag 30 april
kl 10:30 Bønn
KL 11:00 Konfirmasjongudstjeneste
Ungdomspastor Bjørnar Torbjørnsen
Six Wings Gospel


Aktuelt