|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss-|- Program -|- Barn og unge -|- English-|
Jesus lever!
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Språk-kafé
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -


Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

Gud bor i Korsgata 4!

Det fins ikke noe tvil.
Når vi leser tekstene for gudstjenesten som
finner sted 19 mai kl.11.00 er det helt
tydelig at Gud bor i Korsgata 4.
Og videre er det slik;
når gudstjenesten begynner er det
Guds Hellige Ånd som fyller rommet,
som fyller kirken og alle som kommer
blir umiddelbart berørt av Guds Ånd.
Pastor Sandvand taler over den
gammeltestamentlige prekenteksten,
leder gudstjenesten og forretter nattverd sammen
med Willy Ervum. Marianne Knudsen leser tekster,
Hanne Larsen sitter ved klaveret,
Kari Mette Torp synger og det er
søndagsskole og kirkekaffe.
Det er offer til kirke og misjon enten du velger
kontanter eller Vipps på 79075.
Og så er det slik at i kjølvannet av 17 mai
synger vi fedrelandssalmen i denne gudstjenesten.

Kanskje er det takknemligheten som driver deg til kirke denne søndagen?

LGS


Nye lederrådsmedlemmer

bildeSøndag 12 mai ble Catrine Greaker, Torhild Finstad og Miriam Bø
innsatt som nye ledere for tre år i menighetens lederråd.
Her er de sammen med eldste Ingar Bø og Jan Prang og menighetens pastor Leif Gunnar Sandvand.


Les eldre nyheter her.
Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Sarpsborg Menighet
E-post: post@sarpsborgfrikirke.no Adresse: Korsgata 4, 1723 Sarpsborg
Org.nr.:971 249 668, Telefon: 69153279 Kontonummer: 1090 25 13863
Webmaster:web@sarpsborgfrikirke.no Ansvarlig redaktør:red@sarpsborgfrikirke.nomandag 13 mai
Kl 14-16 Frikafé
Kl 18:50 SixWingsGospel


tirsdag 14 mai
kl 17:30 Speidermøte Tropp

torsdag 16 mai
Kl 17:15 Språk-kafé17 mai
kl 10:30-13 Åpen kafésøndag 19 mai
Kl 10:30 Bønn
KL 11:00 Gudstjenestemandag 20 mai
Kl 14-16 Frikafé
Kl 18:50 SixWingsGospel


tirsdag 21 mai
KL 12:00 Bonus-treff på tur
kl 17:30 Speidermøte Tropp og Flokk


onsdag 22 mai
Kl 17:00 Superonsdag på tur!torsdag 23 mai
Kl 17:15 Språk-kafé
KL 19:00 Menighetsmøte


Aktuelt
torsdag 23 mai
KL 19:00 Menighetsmøte