|- Hjem -|- Kontakt -|- Om oss-|- Program -|- Barn og unge -|- English-|
Jesus lever!
Ansatte
Eldsteråd
Diakonråd
Menighetsråd
Menighetsmøte
Lederråd


Misjon
Konfirmantarbeid
Kafégudstjenester
Søndagsskolen
Familiekoret
Speideren
Frikafé
nattkafé
Six Wings Gospel
Let's dance
Bonus-treff

FRIBU -
Frikirkens Barn
og Ungdom

- Isesjøbråten -


Frikirken
FriBU
FSK
ungdomsarbeid.no
kristen.no
bibelen.no

To Luther markeringer høsten 2017 i Sarpsborg Frikirke.
Det er som kjent 500 års jubileum for den lutherske reformasjon dette året.
To ulike markeringer er på programmet denne høsten i
Sarpsborg Frikirke eller som vi noen ganger sier;
Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Sarpsborg menighet.

1: I gudstjenesten søndag 29 oktober er det den yngre
generasjonen som står for markeringen.
Her vil Brage Midtsund tale over teksten fra den dagen
som kalles reformasjonsdagen som jo er tirsdagen derpå,
dvs. 31 oktober - dagen da Luther slo opp de berømte 95 tesene.
Det er en egen prekentekst for den dagen nemlig Romerbrevet
kapittel 1,16,17 som jo er teksten som Luther oppdaget
i den svært berømte tårnopplevelsen. Det er her evangeliet
eller troens rettferdighet faller på plass for Luther.
Det er menighetens ungdomspastor som er liturg i denne gudstjenesten.

2: Markering nummer to finner sted på
kafegudstjenesten søndag 26 november kl.17.00.
Denne dagen blir det ingen formiddagsgudstjeneste.
Det er en egen messe som er en gjennomgang av
Luthers lille katekisme der pastor Per Eriksen i Fredrikstad Frikirke
sammen med et eget band for anledningen
som står på programmet denne siste søndagen i november.

Det gjelder å kjenne sin besøkelsestid!
Og for å si det med Luther:
«Det er langt bedre å se en sak med egne øyne enn med de andres!»

LGSLes eldre nyheter her.
Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Sarpsborg Menighet
E-post: safri@online.no Adresse: Korsgata 4, 1723 Sarpsborg
Org.nr.:971 249 668, Telefon: 69153279 Kontonummer: 1090 25 13863
Webmaster:web@sarpsborgfrikirke.no Ansvarlig redaktør:red@sarpsborgfrikirke.nomandag 20 november
kl 18:50 Six Wings Gospel


tirsdag 21 november
kl 12:00 Bonus-treff
kl 17:30 Speidermøte tropp


torsdag 23 november
kl 17:30 Språk-kafé


lørdag 25 november
kl 12-16 Julemarked


søndag 26 november
kl 17:00 Kafégudstjeneste.
Per Eriksen
Nattverd
Søndagsskole.Aktuelt